Formand: Randi Kvist Gislinge Lassen
Kassere: 
Jane Timm
Betyrelsesmedlemmer: 
Ninna Jensen

Klubben kan kontaktes på tlf.: 22 22 19 96 eller på mail: footlooselinedancers@gmail.com

Klubbens konto nr.: 9873 – 0006877354 

Klubbens MobilePay nr.: 269663